Uued tooted
Eripakkumised

Garantii

Garantii / Garantii tingimused

1. ÜLDIST

1.1. Dimax Technology OÜ vahendab müüdavatele seadmetele tootja garantiid ja garantiiprotseduure, kuid ei tee seadmetele garantiiremonti.Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti Dimax Technology OÜ vahendusel maaletooja või vahetult tootjatehase kaudu.

1.2. Garantiihoolduse aluseks on Dimax Technology OÜ poolt väljastatud arve/saateleht ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on Dimax Technology OÜ õigus tasuta garantiiremondist keelduda.

2. GARANTIIAEG

2.1. Garantiiperiood kehtib arvele/saatelehele märgitud üleandmise hetkest.

2.2. Garantiiaja pikkus ja reageerimis- või hooldusaja kestus on määratletud maaletooja poolt.

2.3. Garantiiaja pikkus ja reageerimis- või hooldusaja kestus on määratletud maaletooja poolt.

2.4. Juriidilistest isikutest klientidele määrab garantiiaja seadme tootja.

2.5. Garantiilaiendused, mis toodetele kaasa ostetakse, tuleb kliendil endal registreerida vastavalt kaasaantud juhendile 30 päeva jooksul (nt. IBM servicepack). Kui seda ei tehta, siis garantiilaiendus ei kehti.

2.6. Säilitada tuleb tootega kaasapandud garantiitalongi, ilma selleta garantii ei kehti. (nt. Samsungi ja Canoni tooted).

3. GARANTIIREMONDI TEGEMINE

3.1. Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Autoriseeritud hooldusesinduse puudumisel tehakse garantiiremonti Dimax Technology OÜ vahendusel tarnija või vahetult tootjatehase kaudu.

3.2. Kliendil tuleb garantiiremonti minev kaup toimetada autoriseeritud teeninduskeskusesse või Dimax Technology OÜ kontorisse, kauplusse “Dimax”. Üksikasjalikku infot saab telefonil +372 56188823 või e-posti aadressil info(at)dimax.ee.

3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja või maaletooja seadme garantiikorras samaväärse või parema seadmega.

4. GARANTII ALLA EI KUULU:

4.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, tahmakassetid, trükipead, disketid, CD-plaadid, hiirematt, jmt) ning pakend ja dokumentatsioon;

4.2. Kasutaja andmed, mis on hävinud seadme riknemisel või garantiiremondi tagajärjel. Andmete varundamine on kliendi kohustus;

4.3. Tarkvara, kaasa arvatud eelnevalt seadmesse installeeritud tarkvara ning tarkvarast põhjustatud ekspluatatsioonihäired.

4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt;

4.5. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud mittetöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest;

4.6. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitteoriginaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest;

4.7. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutusest ja kasutusjuhendi nõuete eiramisest (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).

 

5. Kasutatud

Kas kaup, mida on kasutatud või parandatud tootja poolt samuti testitud, nii garantiiaja jooksul kauba eest 1 kuu.